Algemene voorwaarden

NFTWegwijs

Versie: 27 juni 2022

Voor je liggen de kleine lettertjes van NFTWegwijs. Ik begrijp dat je niet heel enthousiast wordt van het moeten doorspitten van weer een set algemene voorwaarden (let’s be honest, hoe vaak lees jij ze eigenlijk?). Toch is het belangrijk dat je even een kwartiertje van je tijd neemt om onze afspraken te bekijken. Zo verkleinen we de kans op misverstanden en kunnen we ons focussen op leukere dingen (het kopen van NFT’s bijvoorbeeld!).

 

Mijn website bevat een webshop waar (online) diensten en digitale producten, op afstand, kunnen worden gekocht of afgenomen.

 

Deze algemene voorwaarden kunnen worden opgeslagen en / of afgedrukt en zijn op elke pagina van de website toegankelijk.


01. Laten we kennismaken
Nog even voorstellen: NFTWegwijs is een eenmanszaak gevestigd aan de Van der Mondestraat 111 (3515 BD) in het mooie Utrecht, onder KvK-nummer 85179493.

 

Via mijn webshop www.nftwegwijs.nl verkoop ik online diensten en digitale producten.

 

Indien je vragen hebt met betrekking tot deze algemene voorwaarden of mijn privacy- en cookieverklaring, kan je op de volgende manieren contact met mij opnemen:


Via e-mail: info@nftwegwijs.nl
Via de post: Van der Mondestraat 111, 3515BD  Utrecht


En nog een paar belangrijke nummers:


KvK-nummer: 85179493
BTW-nummer Nederland: NL004062986B65

 

02. Begrippenlijst
In deze algemene voorwaarden worden een aantal begrippen gebruikt. In deze begrippenlijst leg ik je uit wat deze begrippen precies betekenen:

 

a)    Herroepingsrecht: jouw mogelijkheid om binnen de wettelijke bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

b)    Jij, je, jou(w): iedere persoon die mijn website gebruikt, een bestelling plaatst en / of waarmee ik een overeenkomst sluit of waaraan ik een aanbod deed;

c)       NFTWegwijs, ik, mij, mijn: een eenmanszaak gevestigd aan de Van der Mondestraat 111, 3515BD 

in Utrecht, en ingeschreven in de Nederlandse Kamer van Koophandel onder registratienummer 85179493, gebruiker van deze algemene voorwaarden;

d)    Schriftelijk: zowel communicatie via (aangetekende) post als digitale communicatie, zoals e-mail;

e)    Wij: jij en ik.


03. Toepasselijkheid van de voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, bestelling, aankoop, levering en overeenkomst van, bij of met mij en op alle overige werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens mij.

 

Wij kunnen in goed overleg afspraken maken die afwijken van deze algemene voorwaarden, indien we dit schriftelijk vastleggen.

04. Wijzigen van de voorwaarden

Het gebeurt wel eens dat ik deze algemene voorwaarden wil wijzigen. Vanaf het moment dat ik de gewijzigde voorwaarden op mijn website publiceer, zijn de gewijzigde voorwaarden van toepassing. Ik informeer bestaande klanten daarover via e-mail, indien het een ingrijpende wijziging betreft. Op al gedane bestellingen, heeft zo’n wijziging trouwens geen invloed. Als je regelmatig via mijn website een bestelling plaatst, is het dan ook aan te raden om zo nu en dan een kijkje te nemen in de algemene voorwaarden. Bij een ingrijpende wijziging van deze voorwaarden, heb je het recht om de overeenkomst te ontbinden.

05. Mijn aanbod

Indien mijn aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of er aanvullende voorwaarden aan dit aanbod verbonden zijn, wordt dit natuurlijk nadrukkelijk in mijn aanbod zo vermeld.

 

Ik kan helaas niet beloven dat de digitale producten en online diensten die in mijn webshop worden aangeboden ook echt te allen tijde verkrijgbaar zijn. Ik heb altijd het recht om een digitaal product of online dienst terug te trekken, wanneer ik dat wil.

 

Ik ben trots op mijn website en heb mijn best gedaan om de digitale producten en online diensten die ik aanbied zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Toch kan het natuurlijk een keertje voorkomen dat bepaalde informatie op mijn website niet helemaal juist en volledig is. Wat dacht je van een gênante typo waardoor de prijs voor een uitgebreide onlinecursus niet €500,- maar €5,- is. Als het een duidelijke blunder betreft (ook wel een “kennelijke vergissing of kennelijke fout” genoemd), kan ik hier niet aan worden gehouden.


06. Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat jij het aanbod van NFTWegwijs aanvaardt en voldoet aan de daarbij door mij gestelde voorwaarden. Oftewel:

 

·       Wanneer jij digitaal akkoord gaat met mijn aanbod, door op mijn website jouw keuze aan te geven en de bestelling af te ronden en je een bevestigingsmail van mij hebt ontvangen;

·       Jij je op een andere manier inschrijft voor een (online) cursus en / of digitaal product en je een bevestigingsmail van mij hebt ontvangen;

·       Ik uit jouw gedrag mag afleiden dat jij akkoord bent gegaan met mijn aanbod.

 

07. Privacy

Wanneer je gebruik maakt van mijn website, verwerk ik (persoons-)gegevens. In mijn privacy- en cookieverklaring kun je hier van alles over lezen.

 

08. NFT Stoomcursus

De NFT Stoomcursus is een online cursus. Na betaling krijg je van mij 12 maanden, te rekenen vanaf het moment van betaling, toegang tot de cursus. Zo heb je lekker lang de tijd om alles rustig door te nemen.

 

De toegang tot de NFT Stoomcursus verloopt via jouw persoonlijke account in Huddle. In een afgeschermde leeromgeving in Huddle kan je de modules van de cursus bekijken. Zorg ervoor dat je beschikt over de juiste software om de modules (waarin ook veel video’s zijn verwerkt) te kunnen bekijken.

 

Ik gebruik vaak producten en diensten van derde partijen bij de uitvoering van de opdracht, zoals (open source) software, e-learning software, hostingdiensten, licenties, e.d. Jij gaat hiermee akkoord en zal je aan de voorwaarden van deze derden houden en redelijke instructies van mij opvolgen om overtreding van deze voorwaarden te voorkomen. Ik kan nooit garanderen dat deze derden hun producten en diensten ook (tegen dezelfde prijs) blijven aanbieden, dan wel dat de voorwaarden waaronder deze derden hun producten of diensten aanbieden, hetzelfde blijven.

De NFT Stoomcursus is persoonlijk. Dit betekent dat jij de inhoud van de cursus niet met anderen mag delen door - bijvoorbeeld - jouw inlogcodes / link aan hen te verstrekken. Indien ik vermoed dat jij de inhoud van de cursus deelt of hebt gedeeld met derden, kan ik besluiten om jou de (verdere) toegang te blokkeren.

 

Ik mag de inhoud van de cursus te allen tijde wijzigen en / of aanvullen. Een wijziging of aanvulling geeft jou geen recht op restitutie of schadevergoeding, tenzij het een heel ingrijpende wijziging betreft. Ik kan er ook voor kiezen om de cursus, tijdelijk, buiten gebruik te stellen indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor het plegen van onderhoud.

Omdat de NFT Stoomcursus een levering van digitale inhoud betreft, kan jij de overeenkomst niet meer ontbinden (herroepen), nadat je toegang hebt gekregen tot de online cursus. Wanneer jij, via mijn website, de NFT Stoomcursus bestelt, doe je uitdrukkelijk afstand van jouw recht om de overeenkomst te ontbinden. Je hebt dus uitdrukkelijk geen herroepingsrecht. Meer lezen hierover? Bekijk dan mijn retourbeleid.

 

Hoewel ik de NFT Stoomcursus heb samengesteld naar mijn beste inzicht, kennis en kunde, kan ik niet garanderen dat jij na het volgen van de cursus positieve resultaten zal behalen. Ik heb een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting. 

09 NFTwegwijs community

Je kan ook lid worden van de NFTwegwijs community in Discord. Hiervoor sluit je een los abonnement af. De eerste maand ontvang je gratis toegang (bij een maand abonnement), de maand gratis toegang is verrekend in de prijs bij het kwartaal- en jaarabonnement. Na het verstrijken van de actie korting loopt het abonnement automatisch door zonder opzegging van jouw kant. Het abonnement is maandelijks, per kwartaal of jaarlijks opzegbaar. Dit is afhankelijk van de abonnementsvorm die jij gekozen hebt. Zeg het abonnement minimaal 10 dagen vóór de verlenging op, anders wordt het abonnement weer verlengd. Je kan het abonnement opzeggen door een email te sturen naar discord@nftwegwijs.nl Vermeld hierbij jouw volledige discord naam met 4-cijferige code (voorbeeld: lisanne#3789) en het emailadres waarmee je het abonnement hebt afgesloten.

Ik vind het belangrijk dat de community een safe space is waar iedereen elkaar met respect behandelt. Jij garandeert daarom dat jij jouw toegang tot de online community niet zal gebruiken om andere deelnemers of personen lastig te vallen of op andere wijze onheus te bejegenen. Op het moment dat ik erachter kom (of een sterk vermoeden heb) dat je dit wel hebt gedaan (of doet), mag ik jou de toegang tot de community ontzeggen. Jouw betalingsverplichting blijft intact gedurende de abonnementsperiode intact (je hebt dus geen recht op restitutie). In de online community (Discord) kunnen andere deelnemers natuurlijk ook berichten delen. Deze berichten kunnen hyperlinks naar websites van derden bevatten, spam, malware, enzovoorts. NFTWegwijs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die jij - of een derde – lijdt in dit verband. Wees dus altijd heel erg voorzichtig met het openen van externe links, en volg niet zomaar willekeurig advies op van een andere deelnemer.

 
10. Prijzen en betalingsvoorwaarden
De prijs van mijn digitale producten en online diensten is de prijs die op mijn website staat vermeld, behalve wanneer er sprake is van een kennelijke vergissing of verschrijving.

 

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 

Op mijn website staat omschreven hoe en via welke betaalwijzen jij kan betalen. Betaal je op mijn website met iDEAL, Creditcard of Bancontact. Dan verloopt de betalingsverwerker via de Payment Service Provider Mollie. Dit betekent dat ik noodzakelijke (persoons)gegevens, zoals betaalgegevens, deel met Mollie. Jij begrijpt en accepteert dit. Lees anders eens de privacy- en cookieverklaring van Mollie voor meer informatie hierover.

 

De prijzen die zijn vermeld op mijn website zijn “eindprijzen”. Dit betekent dat ze inclusief de wettelijke BTW zijn en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

 

Indien je niet op tijd betaalt (bijvoorbeeld door stornering), zal ik je eerst een herinnering sturen om je hierop te wijzen en krijg je een termijn van 14 dagen om alsnog te betalen. Indien deze termijn verstrijkt zonder dat je betaalt, heb ik het recht om over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente te vorderen en de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

 

Mijn prijzen kunnen veranderen. Dergelijke veranderingen zullen echter nooit van invloed zijn op bestellingen waarvoor ik al aan jou een orderbevestiging hebben verzonden.

 

11. Heb je een klacht?

Heb je een klacht? Dat vind ik ontzettend vervelend. Je kunt contact met mij opnemen via e-mail (info@nftwegwijs.nl) of mijn contactformulier. Jij bent wel zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van eventuele gebreken.

 

Binnen 14 dagen ontvang jij een reactie op jouw klacht (gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht). Indien het niet mogelijk is om een inhoudelijke of definitieve reactie te geven binnen deze termijn, zal ik in ieder geval de ontvangst van jouw klacht bevestigen en krijg je van mij een indicatie van de termijn waarbinnen ik verwacht jou een inhoudelijke of definitieve reactie te kunnen geven.

 

Wanneer ik een klacht gegrond acht, zal ik zo spoedig mogelijk met een redelijke oplossing komen.

 

Ik ben ervan overtuigd dat we er vast samen uit gaan komen. Als dit echt niet lukt, is het goed om te weten dat je ook nog de mogelijkheid hebt om jouw klacht in te dienen bij het ODR-platform van de Europese Commissie. Klik op deze link om jouw klacht in te dienen.

 

12. NFTWegwijs is geen financieel adviseur

Het is belangrijk om je ervan bewust te zijn dat ik geen financieel adviseur ben en dat uitdrukkelijk ook niet beoog te zijn. Dit betekent bijvoorbeeld dat ik nooit individueel en / of maatwerk (beleggings-)advies zal geven.

 

Mijn uitingen (hieronder worden in ieder geval de NFT Stoomcursus, whitepapers, gidsen, e-mails en berichten op mijn website, in discord en social mediakanalen, verstaan) reflecteren mijn persoonlijke mening en / of ervaringen en moeten absoluut niet worden beschouwd als een vorm van financieel advies. Indien ik informatie verstrek (over bijvoorbeeld een NFT die ik interessant vind) bevat dit nooit specifiek of individueel advies, maar betreft het slechts algemene tips en tricks. Er komt dan ook geen adviesrelatie tussen jou en mij tot stand. Doe dan ook altijd zelf nog goed onderzoek en / of win advies in bij een financieel adviseur, indien je vragen hebt over een specifieke aankoop of jouw individuele financiële situatie. Bovendien kan ik er nooit voor instaan dat de door mij aangeboden informatie, altijd correct en volledig is (natuurlijk doe ik mijn best, maar garanties geven kan ik niet).

 

Indien jij op basis van mijn informatie besluit om tot aankoop (of verkoop) van een NFT over te gaan, komt dit geheel voor jouw eigen rekening en risico. En risico’s zijn er zeker! De aard van NFT’s, de volatiliteit van de NFT-markt en het feit dat NFT’s een vrij nieuwe ontwikkeling is, brengt zeer grote risico’s met zich mee. Koop dan ook nooit NFT’s die je niet kunt veroorloven te verliezen.

 

13. Beperking van aansprakelijkheid

Lees dit artikel even heel zorgvuldig door. Hierin kan je namelijk lezen hoe ik mijn aansprakelijkheid heb beperkt.

 

Ik ben uitsluitend aansprakelijk, jegens jou, voor schade die jij lijdt indien en voor zover die schade veroorzaakt is door mijn opzet of bewuste roekeloosheid. Indien ik toch aansprakelijk word gesteld voor geleden schade, ben ik slechts aansprakelijk voor schade die direct verband houdt met onze overeenkomst. In zo’n geval, is mijn aansprakelijkheid alsnog te allen tijde beperkt tot de aankoopprijs die jij voor het digitale product en / of online dienst hebt betaald. Ik ben in ieder geval nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, gemiste besparingen, gederfde winst, boetes, schade door verlies of beschadiging van gegevens of reputatieschade.

Jij blijft altijd volledig zelf verantwoordelijk voor de keuzes die jij maakt op basis van een digitaal product / online dienst die jij bij mij hebt gekocht of afgenomen. Ik geef nooit financieel advies dat is toegesneden op jouw individuele situatie, en kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die jij lijdt doordat je op basis van mijn informatie actie hebt ondernomen (of juist hebt nagelaten actie te ondernemen).

 

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen mij is één jaar.

 

Enige beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden, heeft slechts gelding voor zover deze niet in strijd is met regels van dwingend recht.


14. Conflicten

Komen we er samen niet uit? Dan is het goed om te weten dat alle geschillen die verband houden met de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar NFTWegwijs gevestigd is. Binnen een (1) maand nadat ik mij schriftelijk op de bevoegdheid van deze rechtbank heb beroepen, heb jij de mogelijkheid om te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter, ter beslechting van ons geschil. 


15. Intellectueel eigendom

Het intellectueel eigendom op digitale producten / diensten, e-books, online programma’s, werkboeken, handleidingen, afbeeldingen, checklists, teksten, enzovoorts, berust bij mij of mijn licentiegever(s). Het is dus mijn intellectuele eigendom.

 

De digitale producten / online diensten zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik door jou. Daarom is het zonder mijn toestemming niet toegestaan om de inhoud van een digitaal product / online dienst te vertalen, wijzigen, kopiëren, decompileren, reverse-engineeren, demonteren, verkopen, uitlenen, op een of andere manier aan anderen beschikbaar te stellen dan wel er dingen mee te doen die de reikwijdte van jouw gebruiksrecht te buiten gaan.

 

16. Tot slot

Ik mag derden inschakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

 

Op de overeenkomst is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

 

Mocht de bevoegde rechter van mening zijn dat een bepaling uit deze algemene voorwaarden toch niet helemaal door de beugel kan (in juridische termen: de rechter vernietigt een bepaling of geeft aan dat deze nietig is), dan zal de rest van deze algemene voorwaarden gewoon geldig blijven.