Privacy Verklaring NFTWegwijs

(for English see below)

12 april 2022

NFTWegwijs vindt jouw privacy belangrijk en doet geen gekke dingen met je gegevens. In deze privacy- en cookieverklaring kun je lezen welke gegevens NFTWegwijs verwerkt wanneer je gebruik maakt van haar diensten of de website bezoekt, waarom NFTWegwijs  dat doet, wie er toegang heeft tot jouw gegevens en wat jouw rechten zijn. 

01. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?
NFTWegwijs is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van website bezoekers en (potentiële) klanten. 

KvK: 85179493

Adres: Van der mondestraat 111 n Utrecht

E-mail: info@nftwegwijs.nl

02. Voor welke doeleinden verzamelt NFTWegwijs gegevens?
NFTWegwijs verwerkt jouw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Soms moet NFTWegwijs persoonsgegevens verwerken, vanwege een wettelijke verplichting. Ook worden er persoonsgegevens verzameld via cookies. Daarover lees je meer onder het kopje Cookies. Daarnaast verzamelt NFTWegwijs jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

Contact opnemen, afhandelen van klachten
NFTWegwijs biedt verschillende mogelijkheden om contact op te nemen (bijvoorbeeld via e-mail, telefoon, door het contactformulier in te vullen, en social media). Om jouw vraag zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden, dien je een aantal gegevens achter te laten. Denk bijvoorbeeld aan jouw naam, e-mailadres en / of telefoonnummer.

Grondslag: neem je contact op met het doel om een overeenkomst aan te gaan? Dan worden deze gegevens verwerkt onder de grondslag overeenkomst. In alle andere gevallen worden jouw gegevens verzameld op basis van jouw toestemming.

Ervaringen
NFTWegwijs wil graag verhalen van tevreden klanten op haar website en social media kanalen kunnen tonen. Op de website en / of social media kanalen wordt jouw naam en recensie vermeldt.

Grondslag: toestemming.

Afhandelen van jouw bestelling
Wanneer jij een bestelling plaatst op de webshop van NFTWegwijs, verwerkt NFTWegwijs jouw voor- en achternaam (*verplicht), e-mailadres (*verplicht), adresgegevens (optioneel), bedrijfsnaam (optioneel) en financiële gegevens om de bestelling te kunnen uitvoeren en afhandelen. Voor de afhandeling van jouw bestelling maakt NFTWegwijs gebruik van de betalingsprovider Mollie. Meer weten over wat Mollie allemaal met jouw persoonsgegevens doet? Lees dan de
privacyverklaring van Mollie goed door. De grondslag voor het verzamelen van deze gegevens door NFTWegwijs is het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten.

Grondslag: aangaan en de uitvoering van de overeenkomst.

E-learning course
De NFTWegwijs Stoomcursus wordt via een online leeromgeving aangeboden. Wanneer je jouw bestelling hebt afgerond, ontvang je een e-mail zodat je direct kunt inloggen in jouw account. In jouw account is het e-mailadres en jouw voor- en achternaam verplicht. Je kiest zelf welke andere gegevens (een profielfoto bijvoorbeeld, jouw adres, socials, bio, enzovoorts) je invult. Bovendien kun je in jouw account aangegeven of je jouw profiel openbaar wilt maken of juist privé wilt houden, en wie je kan volgen. Wees je ervan bewust dat andere deelnemers jouw naam en foto kunnen zien, en in de Discord contact met je kunnen opnemen. Het is trouwens wel mogelijk om in de Discord een andere naam te gebruiken. Pas op met de gegevens die je in een chat-bericht deelt. Deelnemers kunnen altijd een screenshot maken van datgene wat je hebt gedeeld. Daar heeft NFTWegwijs geen invloed op.

Voor de online leeromgeving maakt NFTWegwijs gebruik van Huddle, een softwareleverancier dat gevestigd is binnen Nederland. Met Huddle heeft NFTWegwijs goede afspraken gemaakt over de bescherming van jouw persoonsgegevens.

Grondslag: aangaan en de uitvoering van de overeenkomst, toestemming.

Nieuwsbrief, marketingberichten en weggevers
NFTWegwijs verstuurt gratis tips & tricks met haar nieuwsbrief, en andere marketingberichten (zoals de startersgids en gratis online videotraining). Hiervoor dien je jouw e-mailadres en naam achter te laten. B
estaande klanten kunnen van NFTWegwijs aanbiedingen en andere marketingberichten ontvangen voor soortgelijke producten en diensten, op grond van het gerechtvaardigde commerciële belang van NFTWegwijs om het aanbod te tonen, tenzij jij gebruik hebt gemaakt van jouw recht van verzet). Elke marketinguiting heeft een afmeldlink. NFTWegwijs maakt gebruik van MailBlue voor het versturen van de nieuwsbrief en overige marketingberichten. MailBlue is een gecertificeerde partner van ActiveCampaign. Dat betekent dat jouw persoonsgegevens op servers in de Verenigde Staten worden opgeslagen. MailBlue stelt aan de AVG te voldoen en maakt gebruik van SCC’s. NFTWegwijs heeft met MailBlue een verwerkersovereenkomst gesloten, waarin goede afspraken zijn gemaakt over de bescherming van jouw gegevens.

Grondslag: toestemming, gerechtvaardigd belang wanneer het bestaande klanten betreft.

NFTWegwijs probeert geen gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij ze toestemming hebben van de ouder of wettelijk vertegenwoordiger. NFTWegwijs kan niet controleren of een bezoeker ouder is dan 18 jaar. NFTWegwijs raadt ouders en wettelijk vertegenwoordigers dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van kinderen, om zo te voorkomen dat hun persoonsgegevens verzameld worden zonder toestemming.

03. Websites van derden
Op deze website kunnen links naar websites van derden staan. Wanneer je op een link klikt, kunnen er cookies worden geplaatst. Het privacyreglement van deze derde partij is op de link van toepassing en niet deze privacy- en cookieverklaring. NFTWegwijs kan niet garanderen dat deze derden op een veilige manier met jouw gegevens omgaan.

04. Bewaartermijn
NFTWegwijs bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden. De vereiste bewaartermijnen worden bovendien bepaald aan de hand van wet- en regelgeving. Heb je een bestelling gedaan op deze website? Dan bewaart NFTWegwijs de factuurgegevens totdat de bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dit is NFTWegwijs wettelijk verplicht).

05. Beveiliging van jouw persoonsgegevens
NFTWegwijs wil natuurlijk voorkomen dat jouw gegevens in verkeerde handen vallen. Daarom heeft NFTWegwijs passende beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeoorloofde toegang tot jouw persoonsgegevens te voorkomen, zoals een beveiligde verbinding door middel van TLS.  

06. Verstrekking aan derden
NFTWegwijs  gaat vertrouwelijk om met jouw gegevens. NFTWegwijs geeft gegevens door aan derden in het kader van onze overeenkomst, met jouw toestemming, aan verwerkers, indien NFTWegwijs hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft, of hiertoe wettelijk verplicht wordt.

NFTWegwijs deelt jouw gegevens met de volgende (categorieën van) verwerkers:

·       Webhosting;

·       Plug&Pay;

·       MailBlue;

·       Huddle;

·       Betalingsproviders;

·       IT-dienstverleners;

·       Cookieleveranciers;

. Webinar software

·       Online boekhoudsoftware.

Met alle verwerkers spreekt NFTWegwijs af dat ze zorgvuldig met jouw gegevens moeten omgaan. Jouw gegevens kunnen worden opgeslagen buiten Europa. NFTWegwijs doet dit alleen als er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Een modelovereenkomst met aanvullende waarborgen bijvoorbeeld, goedgekeurd door de Europese Commissie.

07. Jouw rechten
Jij blijft de baas over jouw gegevens. Je hebt een aantal privacyrechten:

·       recht op inzage in de persoonsgegevens die NFTWegwijs van je verwerkt;

·       recht op rectificatie en aanvulling van jouw persoonsgegevens (in jouw online account van de NFTWegwijs Stoomcursus kun je jouw persoonsgegevens inzien en wijzigen);

·       recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens (in jouw online account van de NFTWegwijs Stoomcursus kun je jouw persoonsgegevens verwijderen);

·       recht op beperking van jouw persoonsgegevens;

·       recht van bezwaar;

·       recht om jouw toestemming in te trekken (op elk gewenst moment);

·       recht op overdracht van jouw gegevens, als dit technisch haalbaar is (in jouw online account van de NFTWegwijs Stoomcursus kun je jouw persoonsgegevens exporteren).

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, kan je altijd een e-mail sturen naar info@nftwegwijs.nl.

08. Cookies
NFTWegwijs maakt op deze website gebruik van cookies en soortgelijke technieken, zoals pixels. Helaas zijn het geen roze koeken, maar kleine tekstbestandjes die bij het eerste bezoek aan deze website worden opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Wanneer jij de website van NFTWegwijs voor de eerste keer bezoekt, zie je een cookiebanner. In deze banner kan je aangeven of je toestemming geeft voor het gebruik van cookies die een impact hebben op jouw privacy. Er worden zowel first party cookies als third party cookies geplaatst.

Met Google Analytics houdt NFTWegwijs bij hoe je deze website gebruikt. Deze service wordt aangeboden door het Amerikaanse bedrijf Google en hiermee worden cookies geplaatst. Google verzamelt onder andere jouw IP-adres, het aantal gebruikers en sessies, locatiegegevens, informatie over je apparaat, browser en sessieduur. Dit soort cookies wordt maximaal 2 jaar op jouw apparaten bewaard. Deze informatie wordt door Google opgeslagen op servers binnen de Verenigde Staten. Google kan deze informatie bovendien gebruiken voor andere Google-diensten. Wil je meer weten over Google Analytics en de cookies die deze service plaatst? Klik dan hier. Wil je liever niet dat Google Analytics jouw gegevens gebruikt? Maak dan gebruik van de opt-out regeling door hier te klikken. 

Met jouw toestemming plaatst NFTWegwijs een Facebook pixel. Hiermee kan NFTWegwijs  gerichte advertenties aan je tonen (“retargeting”) en bekijken hoe effectief deze advertenties zijn, doordat er een gebruikersprofiel bij jouw websitebezoek wordt aangemaakt. Lees vooral even de privacyverklaring van Facebook door. Wil je advertenties van Facebook blokkeren of beperken? Klik dan hier.

09. Cookies verwijderen
Cookies hebben een eigen vervaltermijn. Cookies worden dus vanzelf verwijderd. Wil je cookies voor de vervaldatum gaan verwijderen? De meeste browsers ondersteunen cookies, maar jij kan jouw browser instellen om cookies te weigeren en je kan daarnaast cookies verwijderen wanneer je maar wilt. Meestal kan dit worden gedaan via de 'voorkeuren' van jouw browser. De 'help'-sectie van een browser kan je naar de juiste plek leiden waar je de cookies kunt uitschakelen. Maar let op: als je cookies wist kan je bepaalde opgeslagen informatie verliezen (zoals inloggegevens). Het weigeren of verwijderen van cookies kan er ook voor zorgen dat sommige functies niet meer goed werken op deze website. Wil je graag een stappenplan volgen om cookies te verwijderen? Klik dan
hier.

10. Klacht indienen
Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, laat dit dan vooral weten. Je hebt bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kan je
contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

11. Wijzigingen privacy- en cookieverklaring
Deze privacy- en cookieverklaring kan door NFTWegwijs worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Lees deze verklaring dan ook regelmatig door. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12 april 2022.

ENGLISH version


NFTWegwijs values your privacy and doesn’t misuse your data. In this privacy and cookie declaration, you can read which data NFTWegwijs processes when you use its services or visit the website, why NFTWegwijs does this, who has access to your data, and what your rights are.

01. Who is responsible for processing? NFTWegwijs is responsible for data processing of website visitors and (potential) customers.

Chamber of Commerce: 85179493 Address: Van der Mondestraat 111, 3515BD Utrecht Email: info@nftwegwijs.nl

02. What purposes does NFTWegwijs collect data for?

NFTWegwijs processes your personal data for various purposes. At times, NFTWegwijs must process personal data due to a legal obligation. Personal data is also collected through cookies. You can read more about this in the "Cookies" section. Moreover, NFTWegwijs collects your data for the following purposes:

Contact and Handling Complaints NFTWegwijs offers various contact methods (e.g., via email, phone, by filling in the contact form, and through social media). To best address your inquiries, you may need to provide some information like your name, email address, and/or phone number.

Basis: Are you contacting with the intent to enter into an agreement? Then this data processing is based on a contractual basis. In all other cases, your data is collected based on your consent.

Testimonials NFTWegwijs wishes to showcase stories from satisfied customers on its website and social media channels. On the website and/or social media channels, your name and review may be displayed.

Basis: Consent.

Order Processing When you place an order on NFTWegwijs' webshop, your first and last name (*mandatory), email address (*mandatory), address details (optional), company name (optional), and financial details are processed to execute and handle the order. NFTWegwijs uses Mollie as its payment provider for order processing. Want to know more about what Mollie does with your personal data? Please read Mollie's privacy policy. The basis for collecting this data by NFTWegwijs is contractual fulfillment.

Basis: Contractual fulfillment.

E-learning course The NFTWegwijs Creator Course is provided through an online learning environment. Once your order is complete, you'll receive an email for immediate login access. Your email address and first and last name are mandatory in your account. You decide what other details (like a profile picture, your address, socials, bio, etc.) to provide. Additionally, you can indicate if you want your profile to be public or private and choose who can follow you. Be aware that other participants can see your name and picture and contact you on Discord. However, you can use a different name in Discord. Be cautious about what you share in chat messages. Participants can always take screenshots. NFTWegwijs has no control over this.

For the online learning environment, NFTWegwijs uses Huddle, a software provider located in the Netherlands. NFTWegwijs has made sound agreements with Huddle regarding the protection of your personal data.

Basis: Contractual fulfillment, Consent.

Newsletters, Marketing Messages, and Giveaways NFTWegwijs sends out free tips & tricks through its newsletter and other marketing messages (like starter guides and free online video training). You'll need to provide your email address and name for this. Existing customers may receive offers and other marketing messages for similar products and services from NFTWegwijs, based on NFTWegwijs' legitimate commercial interest (unless you've opted out). Every marketing message includes an unsubscribe link. NFTWegwijs uses MailBlue to send out newsletters and other marketing messages. MailBlue is a certified partner of ActiveCampaign, which means your data is stored on servers in the USA. MailBlue claims GDPR compliance and uses SCCs. NFTWegwijs has an agreement with MailBlue ensuring the protection of your data.

Basis: Consent; legitimate interest concerning existing customers.

NFTWegwijs attempts not to collect data from website visitors under the age of 18 without parental or legal guardian consent. NFTWegwijs can't verify if a visitor is over 18. Thus, parents and guardians are advised to monitor their children's online activities to prevent unauthorized data collection.

03. Third-party Websites

This website may contain links to third-party websites. When you click on a link, cookies might be placed. The third party's privacy policy applies to that link, not this privacy and cookie policy. NFTWegwijs cannot guarantee that these third parties handle your data securely.

04. Retention Period

NFTWegwijs retains your data no longer than necessary for the purposes mentioned in this privacy and cookie policy. The required retention periods are also determined by legal regulations. Did you place an order on this website? NFTWegwijs retains the invoice data until the order is complete and for seven years thereafter (as legally required by NFTWegwijs).

05. Security of Your Personal Data

NFTWegwijs aims to prevent your data from falling into the wrong hands. Therefore, NFTWegwijs has taken appropriate security measures to avoid misuse of and unauthorized access to your personal data, such as a secure connection using TLS.

06. Sharing with Third Parties

NFTWegwijs treats your data confidentially. NFTWegwijs shares data with third parties in the context of our agreement, with your consent, with processors, if NFTWegwijs has a legitimate interest, or if legally obligated.

NFTWegwijs shares your data with the following (categories of) processors:

Web hosting; ·     

Plug&Pay; ·      

MailBlue; ·      

Huddle; ·      

Payment providers; ·      

IT service providers; ·      

Cookie providers; ·

Webinar software; ·      

Online accounting software.

With all processors, NFTWegwijs ensures they handle your data diligently. Your data might be stored outside of Europe. NFTWegwijs does this only when there's an appropriate level of protection for your personal data processing. For instance, a model agreement with supplementary safeguards approved by the European Commission.

07. Your Rights

You remain in control of your data. You have several privacy rights:

· The right to access the personal data that NFTWegwijs processes about you;

· The right to rectification and supplementation of your personal data (in your online account of the NFTWegwijs Creator Course, you can view and modify your personal data);

· The right to erasure of your personal data (in your online account of the NFTWegwijs Crash Course, you can delete your personal data);

· The right to restrict processing of your personal data;

· The right to object;

· The right to withdraw your consent at any time;

· The right to data portability, if technically feasible (in your online account of the NFTWegwijs Creator Course, you can export your personal data).

If you wish to exercise any of your rights, you can always send an email to info@nftwegwijs.nl.


08. Cookies

NFTWegwijs utilizes cookies and similar techniques, such as pixels, on this website. Unfortunately, they're not sweet treats but small text files stored on your computer, tablet, or smartphone upon your first visit to this website.

When you visit NFTWegwijs's website for the first time, you'll encounter a cookie banner. In this banner, you can specify whether you consent to the use of cookies that impact your privacy. Both first-party and third-party cookies are set.

With Google Analytics, NFTWegwijs tracks how you use this website. This service is provided by the US company Google, which places cookies. Among other data, Google collects your IP address, the number of users and sessions, location data, device details, browser information, and session duration. These types of cookies are stored on your devices for a maximum of 2 years. This information is stored by Google on servers in the United States. Google might also use this data for its other services. Want to learn more about Google Analytics and its cookies? Click here. Prefer to opt out of Google Analytics tracking? Utilize the opt-out feature by clicking here.

With your consent, NFTWegwijs places a Facebook pixel. This allows NFTWegwijs to display targeted ads to you ("retargeting") and evaluate the effectiveness of these ads by creating a user profile during your website visit. Do take a moment to read Facebook's privacy policy. Wish to block or limit ads from Facebook? Click here.

09. Removing Cookies Cookies have their own expiration dates and will eventually be deleted automatically. However, if you wish to remove cookies before their expiration, most browsers support this function. You can set your browser to refuse cookies and can also remove them at your discretion. Typically, this can be done through your browser's 'preferences' or 'settings'. Refer to your browser's 'help' section to navigate to the appropriate location to disable cookies. Be cautious: deleting cookies can result in the loss of stored information (like login details). Refusing or removing cookies might also hinder some functionalities on this website. Need a step-by-step guide to delete cookies? Click here.

10. Submitting a Complaint

If you have concerns about how your personal data is processed, please don't hesitate to inform us. Additionally, you have the right to lodge a complaint with the Data Protection Authority. To do so, you can contact the Data Protection Authority directly.

11. Changes to the Privacy and Cookie Policy

NFTWegwijs may amend this privacy and cookie policy from time to time. New versions will always be published on the website. Therefore, we advise you to regularly review this policy. The latest revision of this privacy policy was on April 12, 2022.