Disclaimer

NFTWegwijs verleent je hierbij toegang tot de website (www.nftwegwijs.nl). Deze website is alleen bestemd voor eigen of intern gebruik door jou. Het is dan ook niet de bedoeling dat je content (artikelen, foto’s, filmpjes e.d.) van deze website verveelvoudigt en / of openbaart voor andere (commerciële) doeleinden.

NFTWegwijs is geen financieel adviseur en geeft geen beleggingsadvies

NFTWegwijs geeft geen beleggingsadvies en houdt geen rekening met de persoonlijke omstandigheden van websitebezoekers en / of klanten bij het bespreken van het kopen, houden of verkopen van NFT’s. NFTWegwijs is ook niet geregistreerd en heeft geen vergunning om financieel (beleggins-)advies te geven. Alle uitingen van NFTWegwijs (hieronder worden in ieder geval de NFT Stoomcursus, whitepapers, gidsen, e-mails en berichten op de social mediakanalen van NFTWegwijs verstaan) reflecteren de persoonlijke mening en / of ervaringen van NFTWegwijs en moeten absoluut niet worden beschouwd als een vorm van financieel advies.

Informatie die wordt getoond op de website, Discord, social mediakanalen van NFTWegwijs (zoals Instagram en Twitter) en / of in onlinecursussen, gidsen, enzovoorts, zijn geen aanbod of verzoek om een bepaalde NFT te kopen, te houden of te verkopen.

Indien NFTWegwijs voorbeelden van (door haar behaalde) resultaten en / of verdiensten laat zien, zijn deze altijd indicatief.

Alvorens NFT’s te kopen, is het verstandig om jouw eigen juridische-, fiscale en / of andere adviseur(s) te raadplegen.

Beperkte aansprakelijkheid

De door NFTWegwijs aangeboden informatie is met zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de informatie die zij publiceert onvolledig en / of onjuist is. NFTWegwijs kan op geen enkele wijze garanderen dat de informatie juist, actueel, volledig of kwalitatief is.

De prijzen die op deze website worden getoond zijn onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen. Je kan NFTWegwijs niet aansprakelijk stellen voor dergelijke fouten. NFTWegwijs kan tevens niet garanderen dat deze website (en de voor de website gebruikte servers) vrij is van computervirussen en andere malware. NFTWegwijs aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Let op de risico’s

De risico’s van het kopen, houden of verkopen van NFTs zijn volledig voor jouw rekening. De waarde van NFT’s kan sterk op en neer gaan. Het is mogelijk dat je al jouw geld kwijtraakt. Koop dan ook nooit NFT’s die je niet kunt veroorloven te verliezen.

Op dit moment worden NFT’s (nog) niet beschouwd als een financieel product en de AFM (Autoriteit Financiële Markten) houdt geen toezicht op de NFT-markt. Hier kan in de toekomst echter verandering in komen. Daarom is het belangrijk om op de hoogte te blijven van relevante ontwikkelingen. Een wijziging in wet- en of regelgeving kan grote gevolgen hebben voor de handel in NFT’s.

Wijzigingen website

NFTWegwijs kan de informatie die op deze website wordt getoond op ieder gewenst moment wijzigen.

Websites van derden

Deze website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. NFTWegwijs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die jij - of een derde - lijdt doordat jij via een externe hyperlink een andere website bezoekt.

Auteursrechten en ander intellectueel eigendom

Alle teksten, afbeeldingen, logo’s, video’s en andere materialen op deze website mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gewijzigd, gekopieerd of op andere wijze door jou worden gebruikt. Alle rechten van intellectuele eigendom van deze website liggen bij NFTWegwijs of haar licentiegevers. Indien jij in de veronderstelling bent dat de content op deze website jouw (intellectuele eigendoms-)rechten schaadt, wordt je verzocht een e-mail te sturen.

Jouw privacy

NFTWegwijs verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies voor deze website. Meer over de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je vinden in de privacy-en cookieverklaring.